ReadyPlanet.com
dot dot
NEW !!


B-6x9

B-6x9 = 6 1/2" x 9 1/2" x 1 5/8" Inch
สินค้าประเภทกล่องโฟม

GP-502
GP-501
GP-99
GP-912
GP-100
B-5x7
B-6x8
GP-108
FP-2000 

 

เลขที่ 12/18-19 ม.19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 023121888 fax : 023121889 อีเมล :
asiapluspack@gmail.com + asiapluspack@yahoo.com