ReadyPlanet.com
dot dot
NEW !!


B-5x7

B-5x7 = 5" x 7" x 1.5" Inch
สินค้าประเภทกล่องโฟม

GP-502
GP-501
GP-99
GP-912
GP-100
B-6x8
B-6x9
GP-108
FP-2000 

 

เลขที่ 12/18-19 ม.19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 023121888 fax : 023121889 อีเมล :
asiapluspack@gmail.com + asiapluspack@yahoo.com